Czym zajmuje się lekarz ortopeda?

Ortopedia jest jedną z podstawowych specjalności medycznych. To niezwykle ważny dział skupiony wokół diagnozowania i leczenia schorzeń narządu ruchu. Nazwa wywodzi się z języka greckiego, gdzie orthos oznacza prosty, prawidłowy. Ortopedia jest bardzo szeroką dziedziną obejmującą...

Artroskopia kolana - wskazania, przebieg, rehabilitacja

W ciele człowieka znajduje się dziewięć stawów, czyli struktur umożliwiających poruszanie się kości względem siebie. Zbudowane są one z powierzchni stawowej, jamy stawowej i torebki stawowej. Największym z nich jest staw kolanowy, łączący kość udową z kością piszczelową. Trzeci...